Op de grens van Utrecht en Leidsche rijn ligt het monument, stadserf Rood Noot.
Rood Noot wordt gebruikt door een kunstenaarscollectief, er vinden regelmatig
voorstellingen en activiteiten plaats.
Samen met Kirsten Roosendaal, Peter Kopla en Wout de Boer hebben we gewerkt
aan een voorstel op de deel en de zolder te herontwikkelen. Daarbij wilden we
het karakter van deze ruimtes zo veel mogelijk behouden en/of benutten.
Op de zolder hebben we 4 vertrekken over twee lagen ontworpen waar
bezoekende kunstenaars tijdens hun werken op Rood Noot kunnen resideren.

Voor de Deel werd een plan gemaakt om ook in de winter, de Deel is onverwarmd,
van deze ruimte gebruik te kunnen maken.
bestaande toestand
nieuwe toestand